Warunki Wynajmu / regulamin Wypożyczalni

Podstawowe warunki wynajmu i rezerwacji pojazdów

1. Najemca musi posiadać akceptowaną kartę kredytową, ważny dowód osobisty lub ważną kartę stałego pobytu RP, akceptowane w Polsce prawo jazdy, ważne co najmniej od 12 miesięcy oraz mieć ukończone 21 lat. Najemcy nie posiadający karty kredytowej, zobowiązani są dokonać przelewu na rachunek bankowy Wynajmującego w kwocie 1zł z własnego rachunku bankowego (z własnego konta), dane zleceniodawcy przelewu powinny pokrywać się z danymi w dokumentach tożsamości Najemcy. Rachunek bankowy Wynajmującego oraz dane niezbędne do dokonania przelewu dostępne są w zakładce „KONTAKT” serwisu.

W przypadku firm wymagane są dodatkowo dokumenty tj:
Osoby fizyczne prowadzące działalność: Wydruk z CEIDG, upoważnienie lub pełnomocnictwo do występowania w imieniu Najemcy (jeżeli reprezentuje).

Podmioty z osobowością prawną: aktualny odpis KRS, upoważnienie lub pełnomocnictwo do występowania w imieniu Najemcy (jeżeli pełnomocnik).

2. Samochody wypożyczane są z pełnym zbiornikiem paliwa i z takim stanem należy dokonać zwrotu pojazdu.

3. Samochodami można poruszać się poza granicami Polski jedynie za pisemną zgodą Wynajmującego. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP wiąże się z zastosowaniem kary umownej.

4. W przypadku, gdy samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego lub pomoc assistance pod numerem telefonu zgodnym z polisą ubezpieczeniową. Wynajmujący nie zapewnia gwarancji mobilności (gwarancja kontynuacji podróży pojazdem tej samej klasy jak pojazd który uległ awarii/ kolizji/ awarii wyposażenia dodatkowego) przy wynajmach krótszych niż 14dni, pojazdem zastępczym w przypadku awarii / kolizji / awarii wyposażenia dodatkowego jest pojazd zgodny z polisą zawartą na wynajmowany pojazd.

5. Opłata za wynajem oraz depozyt pobierane są z góry.

6. Do podanych w cennikach kwot doliczamy 23% VAT.

7. Wynajmowany pojazd może być używany wyłącznie przez osoby wymienione w umowie, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta.

8. Każde przedłużenie wynajmu musi być uzgodnione i zatwierdzone pisemnie, mailowo lub poprzez wiadomość SMS przez przedstawiciela Proxima Centrum Wypożyczania Samochodów, nie później niż 12 godz. przed zakończeniem umowy.

9. We wszystkich samochodach Wypożyczalni Proxima Centrum Wypożyczania Samochodów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosopodobnych.

10. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailowo a także osobiście w biurze, do każdej rezerwacji dokonanej wcześniej niż 3 dni przed terminem rzeczywistego wynajmu, wymagana jest wpłata 100zł zaliczki, w tytule wpłat prosimy wpisać Nazwisko, termin wynajmu oraz rodzaj pojazdu (np. Kowalski/ 11-18.06.2015/ 9-os.). Rachunek bankowy Wynajmującego oraz dane niezbędne do dokonania przelewu dostępne są w zakładce „KONTAKT” serwisu. Wpłacone zaliczki zaliczane są na poczet płatności za wynajem pojazdu. Wynajmujący ma prawo zatrzymania zaliczki, o której mowa w ust. 4 OWWS w przypadku gdy Najemca:

    1) nie odbierze Pojazdu z umówionego miejsca w ciągu 3 godzin od ustalonego przez strony terminu odbioru

    2) anulował rezerwację w terminie krótszym niż 48 godzin przed ustalonym przez strony terminem odbioru Pojazdu.

UWAGA: Ogólne Warunki Wynajmowania Samochodów (OWWS) znajdziesz pod adresem firmowym:
https://www.proxima.waw.pl/warunki.html.

scroll up